Struktura e Programit

 

VITI 1 – 60 ECTS
Semestri 1 – 30 ECTS
Lënda ECTS
E Drejta Penale e Avancuar 7
E Drejta Penale Krahasuese 6
Kriminologji 5
Hulumtime Juridike 4
Ligji per krimet kibernetike 4
Zgjedhore:
Forenzika 4
Krimi i jakës së bardhë 4
Statistikat gjyqësore 4
Psikologjia gjyqësore 4
Semestri 2 – 30 ECTS
Lënda ECTS
Procedura Penale e Avancuar 7
Krimi I Organizuar 4
Penologjia 4
Punimi I diplomës/teza 15