Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Emërtimi i programit Master në Arkitekturë dhe Planifikim Urban
Kodi Erasmus (EU) 02.0 Arkitekturë
Niveli i kualifikimit NQF NQF niveli 7
Kohëzgjatja 2 vite
ECTS 120 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasdite.

Puna praktike: Studio dhe Kompani

Kualifikimi dhe diploma Master i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor
Partnerët në implementim UBT, Partnerët ndërkombëtarë, Industria
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
 

Detaje tjera:

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe në Bashkim Evropian;

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus+;

·         Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohjeje në Evropë;

·         Puna praktike realizohet në Studio dhe në Laboratorët e UBT-së (AutoCAD, Materialeve, Dizajnit, Modeleve dhe CISCO/Microsoft Labs);

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA;

·         Sistem Online të studimeve (Moodle);