Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Kriteret për regjistrim të studimeve në nivelin Master janë:

  • Diploma e studimeve universitare, niveli Bachelor

 

Me rastin e aplikimit për regjistrim kandidatet duhet të paraqesin edhe disa dokumente mbështetëse si CV, Certifikata e lindjes ose Ekstrakti i lindjes, etj. Për më shumë informata ju lutem kontaktoni me Recepsionin.

 

Ju lutem përcjellni shpalljen publike të konkursit në media dhe web-faqe. Për informata më të hollësishme kontaktoni recepsionin.