Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

UBT ka mbi 300 partneritete me universitete dhe institucione të ndryshme në mbarë botën.

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në veçanti ka partneritet me institucionet në vijim:

 • Vienna University of Technology – Vienna, Austria
 • University of Pécs – Pécs, Hungary
 • Anhalt University of Applied Science – Dessau, Germany
 • Wroclaw University of Science and Technology- Wroclaw, Poland
 • University of Minho – Guimaraes, Portugal
 • Mimar Sinan University – Istanbul, Turkey
 • Kadir Has University – Istanbul, Turkey
 • Polytechnic University of Tirana – Tirana, Albania
 • University of Podgorica – Podgorica, Montenegro
 • State University of Tetova – Tetova, FYR of Macedonia
 • Polytechnico di Milano – Milano, Italy
 • Szent Istvan University – Gödöllő, Hungary
 • Budapest University of Technology and Economics – Budapest, Hungary
 • University of Debrecen – Debrecen, Hungary
 • University of ”NËNË TEREZA” Skopje – Shkup, FYR of Macedonia
 • Ministry of Education, Science and Technology, Kosove
 • Ministry of Environment and Spatial Planning, Kosove
 • Regional Development Agency-RDA-West
 • Municipality of Gjakova
 • Municipality of  Prishtina
 • Municipality of Peja
 • Municipality of Lipjanit
 • Municipality of Vushtrri
 • “INKOS”
 • “XELLA”
 • “Knauf”
 • “GIZ”
 • “Vellezerit e Bashkuar”
 • “PROING”

 

Fakulteti është anëtar:

 • AESOP (Association of European Schools of Planning)

EAAE (European Association for Architectural Education)