Struktura e Programit

Programi zgjat dy vjet dhe është i ndarë në katër semestra. Dy semestrat e parë ofrojnë një kuptim të parimeve të avancuara të dizajnit arkitektonik dhe planifikimit hapësinor. Semestri i fundit (i katërt) përfundon programin e studimit me një projekt të shkurtër kërkimor dhe punimin e tezës së diplomës.

 

Viti i parë
Semestri I
Nr. O/Z Lënda Kodi i Lëndes L U ECTS
1 O Historia krahasuese e Arkitektures moderne 30-CHA-730 2 0 5
2 O Metodat e avancuara te projektimit 30-ADM-760 2 2 5
3 O Studio per Trashegimi arkitekturale dhe restaurim 30-AHR-731 1 5 8
4 O Studio e avancuar e Dizajnit-Enterier 30-AID-761 1 5 8
5 O Ligji mbi projektimin, ndertimin dhe planifikimit 30-DCL-700 2 2 4
            30
Semestri II
Nr. O/Z Lënda Kodi i Lëndes L U ECTS
6 O Manaxhmenti dhe ndermaresia 30-MAE-701 2 0 3
7 O Strukturat dhe teknologjite ne Arkitekture 30-STA-732 2 2 5
8 O Planifikim Urban i avancuar 30-AUP-733 1 5 7
9 O Planifikim nacional dhe rajonal 30-NRP-734 2 2 5
10 O Studio arkitekturale e avancuar 30-AAS-762 1 5 10
            30
Viti i dytë
Semestri III
Nr. O/Z Lënda Kodi i Lëndes L U ECTS
11 O Planifikimi hapesinor Evropian 30-ESP-735 2 2 5
12 O Trafiku, infrastruktura dhe planifikimi pejsazhor 30-TIP-736 1 3 5
13 O Eficienca e energjise ne ndertesa dhe mjedisi 30-BEE-702 2 2 5
14 O Metodat e hulumtimit 30-RMS-763 2 0 5
15 O Studio e integruar e planifikimit 30-APS-764 1 5 10
            30
Semestri IV
16 M Projekti Hulumtues       5
  M Tema Master   / / 25
            30