Master Programs

  Management, Business and Economy

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Computer Science and Engineering

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Specializations

   

  • Software Systems Engineering
  • Database Systems
  • Web Programming
  • Communication Engineering;
  • Statistical Data Sciences
  • Medical Informatics

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media and Communication

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Construction Engineering and Infrastructure

  • 6 Specializations
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Specializations

   

  • Structural Engineering – Constructive
  • Management of Civil Engineering and Technology
  • Road Infrastructure
  • Water Engineering – Hydro
  • Geotechnical Engineering
  • Materials Engineering

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Information Systems

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  International and European Business Law

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Mechatronics Management

  • 3 Specializations
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Specializations

   

  • Production Process Engineering
  • Industrial Product Design
  • Production Process Engineering

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Architecture and Spatial Planning

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Public Policy and Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Political Science

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Pharmacy

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Dentistry

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Civil Law and Property Rights

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Food Science and Technology

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Law, Computer Criminology and Forensic

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Electrical Energy and Energy Markets

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Master Programs

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri