UBT

Management, Business and Economics

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Computer Science and Engineering

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Mechatronics Management

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Information Systems

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Law

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Architecture and Spatial Planning

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Building and Infrastructure Engineering

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Political Science

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Media and Communication

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Energy Engineering

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Nursing

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Integrated Design

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Food Science and Biotechnology

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Public Policy and Management

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Dentistry

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Pharmacy

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
Faculties

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Pristine – Main Campus

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Prizren

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Lipjan

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Gjilan

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Ferizaj

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Pejë

 • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri