UBT Branches

UBT Pristine – Main Campus

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Prizren

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Lipjan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Gjilan

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Ferizaj

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

UBT Pejë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
UBT Branches

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri