Offices

  International

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Management of Scientific Research

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Project Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Students Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Quality Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Human Resources Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Administration Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Finance Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Campus Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  International Cooperation Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Industry Cooperation Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Digitalization and Smart Solution Management

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Marketing Office

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Partnership with Industry

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Partnership with Institutions

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  International Partnerships

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Offices

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri