Shkenca Politike

Emri i institucionit  BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departmenti Departmenti për Shkenca Sociale
Kampusi Kampusi Kryesor
Programi studimor MA Shkenca Politike
Personi pergjegjes Hajdi Xhixha
NQF Niveli i kualifikimit NQF Niveli 7
Titulli i dhënë akademike Master i arteve në Shkenca Politike
ECTS  120
Erasmus Kodi
Lloji i studimeve/ Mënyra e kryerjes Me kohë të plotë
Numri i studentëve 50
Koha minimale e studimeve  2 vite

 

Udhëheqja e Fakultetit – Shkenca Politike  – Organogrami

 

Dekani: Dritero Arifi

Email: [email protected]

Tel: +38338541400

 

Prodekani/nja: Hajdi Xhixha

Email: [email protected]

 

Kordinatorja: Samire Sadiku

Email: [email protected]