Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Studentët të cilët regjistrohen në këtë program studimi për studimet master vitin e parë përfitojnë bursë të plotë. Studimet përgjatë vitit të parë të studimeve duhet të kryhen në një nga universitetet e shteteve të BE-së (Austri, Slloveni ose Itali), kurse viti i dytë në shtetet e Ballkanit (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni ose BeH)

 

Si të aplikoni:

Thirrja për aplikim publikohet në www.euro-ps.org dhe do të jetë e hapur nga shkurti deri në prill për vitin e ardhshëm akademik. Studentët e ardhshëm duhet të dorëzojnë një CV, letër motivimi dhe një përshkrim të detajuar të sfondit të tyre arsimor përmes një sistemi aplikimi online. Kriteret e vlerësimit gjithashtu përfshijnë një intervistë dhe njohuri të gjuhës angleze.

 

Për më shumë: www.euro-ps.org
Më shumë rreth Erasmus+ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

Koordinator i programit në UBT
Artan Murati
artan.murati@ubt-uni.net