Qëllimet dhe Objektivat

Projekti Erasmus+: “Zhvillimi i Kurrikulës për Master Evropian në Shkenca Politike (EuroPS)”, i udhëhequr nga Universiteti i Salzburgut-Departameni i Shkencave Politike dhe Sociologjisë, synon të zhvillojë një diplomë  të përbashkët MA në Shkenca Politike, e akredituar nga të gjithë partnerët e përfshirë në projekt.

 

Projekti zgjat për dy vite duke filluar nga muaji tetor i vitit 2015. EuroPS ka ndërtuar një program  të përbashkët master në Shkenca Politike mes universiteteve të Bashkimit Europian dhe Ballkanit Perëndimor. Programi tashmë njihet si PoSIG –  Master i përbashkët në Shkenca Politike – Integrimi dhe Qeverisja (Joint Master in Political Science – Integration and Governance).

 

Akreditimi i masterit të përbashkët PoSIG u realizua me sukses në nivel evropian nga Agjencia Austriake e Sigurimit e Cilësisë dhe Akreditimit. Kështu, PoSIG ofron një program studimor që ndërthur përvojat më të mira të partnerëve nga Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor dhe sipas standardeve europiane të arsimit të lartë.