Struktura e Programit

Programi i Përbashkët i Masterit në Shkencat Politike – Integrimi dhe Qeverisja (PoSIG) është një program i integruar i bazuar në standardet ndërkombëtare dhe standardet e mësimdhënies së shkencave politike, në përputhje me nivelin 7 të Kornizës Evropiane të Kualifikimeve dhe kualifikimin e ciklit të dytë të QF-EHEA, me 120 ECTS.

Ajo ofron module në të gjitha fushat e Shkencave Politike:

  • Politika krahasuese;
  • Integrimi Evropian;
  • Marrëdhëniet ndërkombëtare;
  • Administrata dhe politika publike;
  • Teoria Politike.

 

Përveç UBT-së, partner të programit PoSIG janë edhe 7 universitete tjera:

Universiteti i Salzburgut (Austri)

Universiteti i Lubjanës (Slloveni)

Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Europian i Tiranës (Shqipëri)

Universiteti i Sarajevës dhe Shkolla e Sarajevës për Shkenca Sociale (Bosnjë dhe Hercegovinë)

Universiteti Cyril dhe Metodius (Maqedoni)

Kolegji FAMA (Kosovë)