Inxhinieri e Mekatronikës

   
Emri i institucionit  UBT Kolegj
Fakulteti   Inxhinieri e Mekatronikës
Main Campus or Branch Kampusi i UBT-se në Prishtinë
Kampusi ose Dega kryesore UBT Prishtinë
Emri i programit të studimit Inxhinieri e Mekatronikës
Personi përgjegjës Dr.sc. Xhemajl Mehmeti
Akreditim/Riakreditim I riakredituar ne 2022
Niveli i Kualifikimeve sipas NQF NQF Level 7
Titulli akademik  Master i Shkencave në Inxhinieri të Mekatronikës
ECTS 120
Profilet e programit (koncentrimet)
  • Inteligjencë Artificiale dhe Robotikë
  • Inxhinieri Biomjekësore
  • Inxhinieri e Energjisë
  • Production Process Engineering and Technology
  • Design i Produkteve Industriale
  • Menaxhimi i Mekatronikës
Erasmus Code Other Engineering
Lloji i studimeve Të rregullta
Numeri i studentave 50
Kohëzgjatja minimal e studimeve 2 vite