Specializimet

Specializimet në nivelin master të studimeve janë:

-Menaxhimi i Mekatronikës

-Dizajni i Produkteve Industriale

-Inxhinieria dhe Teknologjia e Procesit të Prodhimit