Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

Pasqyrë e  programit: BSc. Inxhinieria e Agrokultures dhe Mjedisit

 

 

Emri I InstitucionitBPRAL UBT College
Fakulteti/DepartamentiDepartamenti i Shkencave të Jetës
                 Kampusi kryesor apo DegaKampusi kryesor

 

Emir  i programit të studimitInxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit
Akreditim/RiakreditimAkreditim
Niveli i Kualifikimit sipas KKKNiveli 6 i KKK/EQF

 

Grada akademikeBachelor Inxhinier i Agrikulturës dhe Mjedisit
ECTS180
Profilet e programit (specializimet)Prodhimtaria Bimore

Hortikulturë

Menaxhimi i Mjedisit në Agrikulturë

Fusha e studimit sipas Erasmus

Subject Area Codes (ESAC)

01 Shkencat e Bujqësisë / 01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia
Forma e studimitE rregullt
Numri i vendeve të studimit100
Kohëzgjatja minimale e studimeve3 vite