Infrastruktura

Programi i Inxhinieria Agrikultures dhe Mjedisit ndodhet në Kampusin e Inovacionit UBT Lipjan. Institucioni operon në një strukturë moderne të ndërtuar në vitin 2017. Lokalet si dhe Laboratoret Testuese u ngritën në një portofol të madh investimesh. Lokalet janë ndërtuar dhe përshtatur për qëllime të arsimit të lartë nga institucioni. UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët për të mundësuar mësimin praktik të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushat e Inxhinierise së Agrikultures dhe Mjedisit. Në perputhshmeri me nevojat e programit Inxhinieria e Agrikultures dhe Mjedisit, laboratoret e mëposhtëm janë në dispozicion bashkë me pajisjet përkatëse: Ambientet e Programit Inxhinieria e Agrikultures dhe Mjedisit përfshijnë 4 (katër) salla auditore dhe 9 salla seminaresh më të vogla dhe 21 laboratore. Të gjitha hapsirat janë të pajisura me pajisje moderne mësimore dhe janë lehtësisht të adaptueshme ndaj mënyrave të ndryshme të mësimdhënies. Programi ka gjithashtu pajisje për shtyp dhe fotokopje për studentët.

Tabela 1. Lisa e laboratorëve dhe hapsirave të Infrastrukturës:              

Nr. Laboratori / Lloji i pajisjes
1 Laboratori i Biologjise
2 Laboratori Analizave Ushqimore
3 Laboratori i Mikrobiologjisë
4 Laboratori i Bioteknologjisë
5 Laboratori i Kimisë
6 Linja prodhuese (Konzervim dhe perpunim)
7 Laboratori i Kimise Analitike
8 Serra (4 njësi)
9 Pemishtja
10 Kopshti Botanik
11 Laboratori i Mekatronikes
12 Laboratori i Konditorëve
13 Minilinja e mbushjes
14 Depo e reagjenteve
15 Laboratori i Informatikës
16 Procesi Inxhinierik
17 Biblioteka
18 Salla
19 Salla
20 Salla
21 Salla

 

 

Anëtarët e Bordit Industrial të Agroushqimit  – UBT:

Nr. Përfaqësuesit e Kompanive Emri i Kompanisë Lloji i Industrisë Komuna
1 Afrim

Arzollgjiu

“ABI” SHPK Industri e Përpunimit të Mishit dhe Perimeve Prizren
2 Fejzulla

Mustafa

“FLUIDI”

SHPK

Industri e Pijeve dhe Vajrave Gjilan
3 Mitat

Bixhaku

“KABI”

SHPK

Industri e Qumështit Gjilan
4 Gëzim

Selimi

“Calabria”Shpk Thertore dhe Përpunim i Mishit Gjilan
5 Valbona

Ajeti

Gratë e Sllatines Grumbullim dhe perpunim i perimeve Viti
6 Fatmir

Krasniqi

“Fungo”

Shpk

Bimë Aromatike dhe Mjekësore Kamenicë
7 Zaim

Ramadani

Fabrika e Ujit “Kllokoti” shpk Industri e Ujit Viti
8 Halit Avdijaj “Agrosunaj” Grumbullues dhe perpunues i bimeve mjeksore dhe aromatike Istog
9 Mejdi Bresilla NP “Me Agro” Deponimi dhe Magazinimi i Frutave Lipjan
10 Vipa cips Bedri  Kosumi Përpunimi i Patateve Vushtri
11 Kastriot

Pelivani

“Birra Peja” Industri e Birës Peje
12 Alban Shabani “JONI-SHPK” Pikë Grumbulluese e Frutave të Imëta Podujevë
13 Leutrim Isufi “Agrium Fruits” Pikë Grumbulluese e Frutave të Imëta Ferizaj