Infrastruktura

Në kuadër të programit Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit, UBT ka ndërtuar dhe pajisur laboratorët të sofistikuar dhe fushën eksperimentale për të mundësuar realizimin e punës praktike të studentëve, si dhe veprimtari kërkimore në fushën eksperimentale të agrikulturës.

 

Në përputhshmëri me programin e studimeve, laboratorët e mëposhtëm janë në dispozicion bashkë me pajisjet përkatëse:

 

– Laboratori për ushqimet e modifikuara gjenetike

– Laboratori për mikrobiologji

– Laboratori për biokimi

– Laboratori i analizave fiziko-kimike të produkteve të ndryshme ushqimore

– Laboratori i planifikimit hapësinor

 

– Fushat eksperimentale pemë dhe perime

 

– Marrëveshje me grupe prodhuese dhe përpunuese

 

– Me NGO për mbrojtje të ambientit, etj.

 

 

 

Përshkrimi i Pajisjeve Laboratorike
Conductivity meter EC 3000 (EC metër)
EC Pocket-Tester (EC metër  gjepit – matës i shpejtë)
pH meter pH 3000  (matës i pH së lëngjeve dhe tokës)
pH Soil Tester (I tokës)
pH Pocket Tester (matës gjepi për pH të lëngjeve)
Light meter (matës ndriçimi Lux meter)
Nitrate-Test (Matës për nitrate te pemët, perimet dhe mishi)
Tensiometer Digital Display (matës i lagështisë së tokës tensimetër me ekran digjital)
O2 meter (matës O2 në lëngje dhe ajër.
Thermo-Hygrometer (matës i temperaturës dhe lagështisë)
PNT Controller (matës i joneve në tretësirën tokësore)
Thread Counter (zmadhues dhe numërues i gjërave të imëta)
Digital caliper (Noniusi)
Fertilizer management software (program për përgatitjet e programit ushqyes të bimëve të ndryshme)
Tree pruning tools (Vegla për krasitjet e pemëve)
Refractometer (matës i sasisë së sheqerit të pemët, rrushi, perimet, mjalti)
CMT,test (Kontrolli i mastiteve në fermat e qumështit)
Detergjente si acide dhe baza që do të demonstrohen në fermat e qumështit.
Shiritmetër për matjen e peshës së gjallë në kafshë të fermës.
Sondë për marrjen e mostrave të tokës.
Sonometër për matjen e nivelit të zhurmës në ferma
Oksigjenmeter
Peshore elekronike 0.01g
Absorber Analyst 300
HPLC
GC
Llamba për Apsorber
Enë normale 250ml
Enë normale 100ml
Kivetë HACH
RT PCR- ABI
Autoklavë
Distilator
Mikroskop
Zbërthyes mikrovalor
Banjo Ultrasonie
Turbidimeter
Spektofotometer Genesys 10 S
Mikrotom
Histokinete
Mikroskopë
Spektofotometer HACH 2800
Inkubator
MiniVidas
Homogjenizator
Furrapërkalcimim
Reostat
Osciloskop
Ligji i Bojlit
Kalorimeter
Elektrometer
Bobinë e dyfishtë
Gjeneratori Wandengrafit
Bobinë e Runekorfit
Pirun akustik
Mikrometër
Valtometër
Ushqyes Rryme
Ekzemplarë të insekteve
Disku i Njutonit
Magnet në formë U
Demonstrator për rreze katodike
Sistemi Diellor
Tubi i Paskalit
Ananometër
Menzura 100 ml
Erlenmajer 500ml
Erlenmajer 250ml
Gota 250 ml
Gota 600 ml
Mbajtese të pipetave
Menzura 1000 ml
Menzure 500 ml
Shtylla metalike
Mbajtestebiretaveplastike
Mbajtese të epruvetave
Sterilizator 200L
Mulli me sferë
Mulli për bluarje
Mikroskop Xion
Polarimeter
Centrifugë
Perzierës magnetik
Refraktometër
Steriomikroskop
Modeli i ADN-së
Demonstrator për fizikë
Metronom
Transformator i çmontueshem
Ligji i Arkimedit
Demonstrator i qarkut elektrik
Demonstrator i forcës oscilatore
Gypi i Njutonit
Ura e Vinstonit
Demonstrator i friksionit
Xhamambulues 100 pcs
Xhamabazë 50  pcs
Enë petri
Digestorë
Bocë hidrogjeni