Stafi

Personeli akademik është një nga pikat më të rëndësishme të institucionit të arsimit të lartë. Cilësia e burimeve njerëzore shihet si një përpjekje e madhe për suksesin dhe perspektivat e një universiteti të caktuar.

 

Programi Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit është themeluar sipas standardeve evropiane dhe stanardi i lartë bën që e posedon ky program bën që stafi akademik të jetë i kualifikuar, duke u bazuar ne arritjen e publikimeve dhe citimeve shkencore në nivel ndërkombëtar.