Stafi

Personeli akademik është një nga pikat më të rëndësishme të institucionit të arsimit të lartë. Cilësia e burimeve njerëzore shihet si një përpjekje e madhe për suksesin dhe perspektivat e një universiteti të caktuar.

 

Programi Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit është themeluar sipas standardeve evropiane dhe standardi i lartë bën që e posedon ky program bën që stafi akademik të jetë i kualifikuar, duke u bazuar ne arritjen e publikimeve dhe citimeve shkencore në nivel ndërkombëtar.

 

Stafi menaxhues i Fakultetit:

Dekan: Prof. Ass. Dr. Fidan Feka,
Prodekan: Dr. Sc. Ismet Babaj
Kordinator: PhD Cand. Veton Haziri