Struktura e Programit

Studentëve të këtij drejtimi i ofrohet ndërlidhja e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

BSc. INXHINJERIA E AGROKULTURES DHE MJEDISI
Viti I: 60 ECTS
SEMESTERI  1: 30 ECTS
 Orë/javë 
NrO/ZLëndaLUECTSLigjëruesi
1OMatematikë aplikative326Faton Kabashi
2OKimi e përgjithshme dhe inorganike326Fidan Feka
3OFizikë dhe Meteorologji214Labinot Kastrati ose Gzim Hudolli
4OBiologji325Smajl Rizani
5OBotanikë e përgjithshme325Shkëlzim Ukaj
6OGjuhë Angleze202Alisa Sadiku
7OStatistikë aplikative212Emine Daci
SEMESTERI  2 :  30 ECTS
8OKimia organike225Syzana Aliu
9OSistematika e bimëve të larta225Shkëlzim Ukaj
10OEkonomia bujqësore214Emine Daci
11OBazat e prodhimit bimor214Smajl Rizani
12OBazat e prodhimit shtazor214Medin Zeqiri
13OShkencat e tokës224Agran Halimi
14OInformatika në agrikulturë212Blerton Abazi
15ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Gjuhë gjermane
 • Bimët dekorative
 • Sociologjia mjedisore
2 

 

Majlinda Ferati-Muja

Nexhat Balaj

Vjollca Shahini Pllana

 

 

20
20
20
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
NrO/ZLëndaLUECTSLigjëruesi
16OBiokimia224Shkelzim Ukaj
17OMikrobiologji224Hyzer Rizani
18OMbrojtja e bimëve224Lumta Dida
19OGjenetikë224Naser Kamberi
20OFiziologji e bimëve224Smajl Rizani
21OMekanizmi bujqësor224Medin Zeqiri
22OMbrojtja e ambientit213 Besa Veseli
23ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bazat e Prodhimtarisë së Integruar në Hortikulture
 • Teknologjia e kultivimit të BMA-ve
213 

Lumta Dida

Ismet Babaj

SEMESTERI 4:  30 ECTS
 Viti i II semestri 4
NrO/ZLëndaLUECTSLigjëruesi
24OFitofarmacia në hortikulturë224Mufail Salihaj
25OBazat e pemëtarisë213Maxhun Shehaj- Kujtim Lepaja
26OAgroekologji224Shkelzim Ukaj
27OBazat e vreshtarisë224Nexhat Balaj- Maxhun Shehaj
28OBazat e prodhimtarisë perimore224Ismet Babaj
29OMenaxhimi i ujërave dhe ekonomizimi i ujërave në bujqësi213Smajl Rizani
30OShërbimi këshillimor në agrikulturë dhe mjedis

 

202Medin Zeqiri
31ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit të ushqimeve
 • Politikat e bujqësisë dhe ushqimi
 • Standardet e cilësisë së prodhimeve bujqësore
3 

Imri Demelezi

Emine Daci

 

Lumta Dida dhe Fisnik Laha

21
21
21
  VITI I       III
 AProdhimtaria Bimore
 BHortikulturë
 CMenaxhimi i mjedisit në agrikulturë
  
 AProdhimi Bimor
 SEMESTERI 5:  30 ECTS
1OTë ushqyerit e bimëve225Kujtim Lepaja dhe Ismet Babaj
2OPatologjia e bimëve me entomologji225Mufail Salihaj
3OBioteknologjia bimore224Smajl Rizani
4OKulturat lavertare224Mufail Salihaj
5oLegjislacioni ne agrikulture dhe mjedis

 

213Ilirijana Zymberaj
6oMenaxhimi pas vjeljes213Emine Daci
7ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Energjitë alternative
 • Menaxhimi i cilësisë
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve të ujitjes dhe të ushqyerit
213Sami Makolli

Violeta Lajqi Fisnik Laha

Ismet Babaj dhe Maxhun Shehaj

SEMESTERI 6:  30 ECTS
8OTeknologjia e përpunimit të drithërave dhe bimëve vajore224Lorika Salihu
9OMenaxhimi dhe mbrojtja e tokës213Shkelzim Ukaj
10OMenaxhimi i projekteve në agrikulturë dhe mjedis213Emine Daci
11OHerbologji224Naim Krasniqi
12OPraktikë profesionale (1 muaj)33Besa Veseli
13ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bimët endemike
 • Teknologjia e prodhimit në ferma
 • Hidrologjia

 

213 

Shkëlzim Ukaj

Xhavit Bytyqi

Smajl Rizani

14OTemë diplome10
 

 

 

BHortikulturë
 SEMESTERI 5:  30 ECTS
1OMenaxhimi pas-vjeljes në Hortikulturë225Maxhun Shehaj, Naim Krasniqi
2OTë ushqyerit e bimëve225Ismet Babaj
3OMenaxhimi integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve në Hortikulturë214Mufail Salihaj, Naim Krasniqi
4OKultivimi i bimëve në mjediset e mbrojtura325Ismet Babaj
5OEnologjia213Shkelzim Ukaj
6OPemëtaria e veçantë214Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj
7ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Hortikultura dhe mjedisi
 • Bletaria dhe ekosistemi
 • Diversifikimi i fermave bujqësore
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve të ujitjes dhe të ushqyerit

 

 

3 

Nexhat Balaj

Medin Zeqiri

Xhavit Bytyqi

Maxhun Shehaj

21
21
21
12
SEMESTERI 6:  30 ECTS
8OParimet e Marketingut në Hortikulturë225Emine Daci
9OProdhimtaria e materialit fidanor225Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj
10OKultivimi i BMA-ve (Bimët Mjekuese dhe Aromatike)

 

213Ismet Babaj
11OPraktike profesionale (1 muaj)33Smajl Rizani
12ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Dizajnimi i sistemit të ushqimeve
 • Menaxhimi i fermës
 • Kultivimi i Kërpudhave
 • Menaxhimi i projekteve në Hortikulture

 

 

 

2 

Imri Demelezi

Medin Zeqiri

Ismet Babaj

Emine Daci

 

12
21
21
13OTemë diplome10
CMenaxhimi i mjedisit në agrikulturë
SEMESTER 5:  30 ECTS
1OMenaxhimi mjedisor dhe qëndrueshmëria

 

225Hyzer Rizani
2OEnergjia e rinovueshme dhe mjedisi jetësor225Vehebi Sofiu
3OVlerësimi i Ndikimit në Mjedis225Besa Veseli
4OKimia e Mjedisit225Sami Gashi
5OMenaxhimi dhe mbrojtja e tokës224Shkelzim Ukaj
6ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Mjedisi dhe ekosistemi
 • E drejta evropiane Mjedisore
 • Rivitalizim i ekosistemeve te degraduara

 

3 

Afete Shala

Medin Zeqiri

Naser Kamberi

12
21
21
 SEMESTER 6:  30 ECTS
7ONdotje e ajrit225Besa Veseli
8OMenaxhimi i Projekteve në agrikulturë dhe mjedis225Edmond Hajrizi

 

9OAgroturizmi dhe Mjedisi214Shkelzim Ukaj
10OPraktikë profesionale (1 muaj)33Besa Veseli
11ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Monitorimi i Mjedisit dhe sisteme informacioni
 • Pesticidet në Mjedis
213 

 

Zhilbert Tafa

Smajl Rizani

12OTemë diplome10