Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe zgjerimin e eksperiencave akademike dhe organizative, UBT vlerëson veçanërisht bashkëpunimet me institucione brenda dhe jashtë vendit.

 

Duke u bazuar që Programi Bachelor në Inxhinierinë e Agrikulturës dhe Mjedisit është program stimulues, i cili studentëve u ofron njohuri teorike dhe praktike, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të depërtojnë fuqishëm në tregun e punës, programi është krahasuar dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me disa kompani dhe  universitete vendore, rajonale, evropiane, e botërore, si:

 

 

UniversitetiVendi
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus+) 

Hungari

Corvinus University of Budapest (Erasmus+)Hungari
Latvia University of AgricultureLetoni
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences (Erasmus+)Lituani
European Polytechnical University (Erasmus+)Bullgari
University of Zagreb (MoU)Kroaci
Technical University Sofia (Erasmus+)Bullgari
Morehead State University (MoU)SHBA
Universtiy of Kentucky (MoU)SHBA