Studentët

Studentët e programit IAM arrijn njohuri dhe shkathtësi të studimit duke përfshi;

 • Aftësi te mira në përdorimin e paisjeve teknologjike dhe programeve të paketës MS Office
 • Aftësi të shkëlqyera praktike për fushen e studimit
 • Aftësi të mira të punës ekipore
 • Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur
 • Vëmendje e kujdesshme ndaj detajeve, veçanërisht në lidhje me bujqësinë dhe mjedisin
 • Aftësi të forta analitike dhe numerike

 

Mbas kualifikimit në Inxhinjeri të Agrokulturës dhe Mjedisit, studentët arrijn t ushtrojn profesione si:

 • Inxhinjer i Agrokulturës dhe Mjedisit
 • Inxhinjer i Prodhimit bimor
 • Inxhinjer i Hortikulturës
 • Menaxher i Fermave
 • Menaxher i barnatoreve bujqësore
 • Inspektor i produkteve bimore pranë Agjensionit të Ushqimit dhe Veterinarisë
 • Inspektor, hulumtues shkencorë në Institutin Kombëtar të Bujqësisë dhe mjedisit
 • Inspektor/doganier për kontrollimin e produkteve bujqësore
 • Këshilltar profesional për nivelin lokal dhe qëndrorë
 • Shkencëtar i zhvillimit të përfitimit të sortave dhe varieteteve të reja në Bujqësi
 • Laborant në institute kërkimore shkencore