Psikologji

Emërtimi i programit: BSc në Psikologji
Vendndodhja e programit: Prishtinë
Kohëzgjatja: 3 vjet, 180 ECTS
Mënyra e kryerjes: Me kohë të plotë
Partnerët në zbatim: UBT

Kualifikimi dhe diploma

  • BSc Psikologji e përgjithshme