Sisteme të Informacionit

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

Më poshtë gjeni të dhënat e përgjithshme lidhur me programin e Sistemeve të Informacionit:

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departmenti Sisteme të Informacionit
Kampusi Kampusi kryesor
Programi BA Sistemet e Informacionit
Akreditim / Riakreditim Riakreditim
NQF Niveli i kualifikimit NQF Niveli 6
Titulli i marrë akademik BA në Sisteme të Informacionit
ECTS 180
Lloji i studimeve Me kohë të plotë
Koha minimale e studimeve 3 vite