Sisteme të Informacionit

PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

Më poshtë gjeni të dhënat e përgjithshme lidhur me programin e Sistemeve të Informacionit:

 

Emri i institucionitBPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / DepartmentiSisteme të Informacionit
KampusiKampusi kryesor
ProgramiBA Sistemet e Informacionit
Akreditim / RiakreditimRiakreditim
NQF Niveli i kualifikimitNQF Niveli 6
Titulli i marrë akademikBA në Sisteme të Informacionit
ECTS180
Lloji i studimeveMe kohë të plotë
Koha minimale e studimeve3 vite