Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi është dizajnuar për t’iu përgjigjur kontekstit dhe kërkesës në tregun e punës, si dhe preferencave të përcaktuara nga stafi dhe studentët. Megjithatë, programi përgjithësisht përfshinë një bazë të praktikës arsimore në fushën e studimit.

 

Programi është i bazuar në udhëzimet e Shoqatës së Sistemeve të Informacionit (AIS) për programet universitare. Planprogrami i propozuar përputhet me prerogativa themelore.

Programe të ngjashme janë të ofruara nga:

 

  • Trinity College Dublin, BSc Sistemet e Informacionit
  • Wilhelm Universitat Munster, BSc Sistemet e Informacionit
  • Frankfurt University of Applied Sciences, BA Sistemet e Informacionit
  • Technische Universitat Munchen, BA Sistemet e Informacionit
  • Vienna University of Economics and Business Administration, BA Information Systems
  • Waterford Institute of Technology, BA Information System Management