Studentët

STUDENTËT E SISTEMEVE TË INFORMACIONIT

Programi akomodon një shumëllojshmëri të gjerë të përkatësive dhe të mjediseve mësimore. Kurrikula është e përshtatshme për të diplomuarit e rinj të shkollave të mesme, profesionistëve që kërkojnë për të përmirësuar aftësitë e tyre dhe profesionistët nga fusha të tjera që kërkojnë një ndryshim në karrierë.

 

  • Sistemet e Informacionit: zhvillues i aplikacionit/konsulent, analist biznesi/konsulent, inxhinier të procesit të biznesit, analisit i sistemit/konsulent/zhvilluesi, analist programues, inxhinier softueri, dhe administrator i bazës së të dhënave.
  • Data Communications dhe Networking: administrator i rrjetit, inxhinier rrjeti, analist i rrjetit/ konsulent, si dhe specialist i të dhënave të komunikimit.
  • Menaxhim të Informacionit: analist biznesi /konsulent, menaxhimi i njohurive, menaxher i projekteve të IT-së, konsulent të zbulimit të biznesit, dhe ERP konsulent.