Muzike Moderne, Produksion digjital dhe Menaxhment

  1. “Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything.” ― Plato

 

 

 

Emërtimi i programit Baçelor of Arts (BA) with major
Kodi Erasmus (EU) 03.2 Music and Musicology
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja  3 vjet,  180 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasdite

Puna praktike: Studio, fesitvale, institucione muzikore

Partnerët në implementim UBT, Partneret ndërkombëtar, Industria
Kualifikimi dhe diploma Baçelor i Arteve të Bukura në Dizajn të Integruar
Destinacioni pas studimeve 1.       Studio Muzikore, Radio Televizion, Radio, Industri e Filmit, Industri e mediave, Industri e Muzikoes,

2.       Kompozitor/e/Kengeshkrues/e multi-funksional(Film, Teater, Animacion, Produksion muzikore, Kengeshkrues

3.       Instrumentist/e professional multifunksional

4.       Vokalist/e professional multifunksional

5.       Menagjer/e profeionale, PR agent, booking agent

6.       Mundësi angazhimi në UBT

7. Ingjinjer/e I tingullit, producent/e I muzikes

 

 

Programi Bachelor Modern Music, Digital Production and Management ofron arsim professional ne keto fusha te rendesishme te studimit. Modern Music, Digital Production and Management eshte studimi I fushave kyqe dhe drejtuese te Industrise Muzikore Moderne, duke perfshire 3 pozitat kryesore si krijimi, performimi në instrumente, performimi me vokal produkcioni muzikorë dhe menagjimi I muzikës.Të gjitha keto elemente të cilat e formojnë dhe e kultivojnë Industrinë e vendit tone dhe e projektojnë ate në tërë botën.

Duke marre parasysh kërkesat aktuale dhe ato të se ardhmes ne te gjitha sektoret e lartpermendura duke perfshire te gjitha mediat tjera si radio dhe televizioni, online platformat, filmi, teatri, festivalet etj ka kerkese te konsiderueshme për profesionist në keto drejtime.

Programi Bachelor Modern Music, Digital Production and Management synon ti përgjigjet ketyre kerkesave për personel të kualifikuar.

Studentet e diplomuar do të jenë profesionist të pamvarur dhe drejtues muzikorë në fushat e performimit format më bashkëkohore për instrumented he vokal, përgatitjen për çdo skenë vendore botërore, si të prodhojnë dhe ta zhvillojnë talentin e tyre me paisjet standarde botërore, si ta zhvillojnë krijimtarinë e tyre muzikore dhe si ta menagjojnë dhe ta projektojnë ate në tërë botën.

Studentët do të përfundojnë studimet në bashkpunim të mirfilltë me të gjitha sektoret e Muzikës Moderne dhe Mediave në Industrinë vendore dhe si pjesë e programit duhet të perfundojnë me sukses praktikën në një nga sektoret e Muzikës Moderne.