Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi është hartuar për të tërhequr:

 

Nxënësit me diploma të mesme të larta në muzike apo me njohuri paraprake ne muzike ne forma te tjera
Nxënësit që kanë punuar në ndonje forme ne fushen e muzikes
Studentët nga disiplina të tjera duan të ndryshojnë shtigjet e karrierës, pra studentët e shkencës, matematikës dhe inxhinierisë, studentë nga biznesi dhe administrate, informatika apo artet e tjera
Profesionistë që punojnë në industry te mediave, radio, television, industry te filmit, animacionit, lojrave, studiove muzikore etj.

 

Kriteret e pranimit të programit janë si më poshtë:

 

Studentët që kanë përfunduar një diplomë te shkolles se mesme te muzikes
Studentët që kanë përfunduar një diplomë te shkollave tjera te artit
Studentët që kanë përfunduar një diplomë ne shkolla tjera te mesme por kane afinitet te shprehur muzikore
Nxënësit që kanë pervoje ne projekte muzikore apo kane marre iniciative te ndryshme rreth degeve qe perfshihen ne program dhe jane te gatshem te punojne ne keto drejtime ne menyre intensive