CMMDPM

Center for Modern Music, Digital Production and Managment

CMMDPM – QENDRA PER MUZIKE MODERNE, PRODUKSION DIGJITAL DHE MENAXHIM

 

Drejtues : PhD.Cand.Liburn Jupolli

 

CMMDPM – QENDRA PER MUZIKE MODERNE, PRODUKSION DIGJITAL DHE MENAXHIM

është qendër krijuese, shkencore dhe zhvillimore për Muzikën në UBT.

 

CMMDPM pret në ambientet e saj një studio të pajisur mirë dhe hapësirë ​​pune të përshtatshme për standardet profesionale të qendrave binjake evropiane si IRCAM (Francë), ElektroMusik Studion (Suedi), Akademia e muzikës finlandeze (Finlandë), Akademia e Estonisë e Muzikës (Estoni.

 

CMMDPM funksionon me një program vjetor që përfshin:

 

– Punëtori të rregullta

– Prezantimet

– Debatet publike

– Konferenca

– Grupet e Studimeve Shkencore

– Koncertet

– Platformat e eksperimentimit

– Platforma të Veprimit Social / Kulturor

 

Brenda hierarkisë së stafit të CMMDPM ka:

Drejtor i CMMDPM – PhD.cand.Liburn Jupolli

 

CMMDPM është miratuar për të filluar punën nga Rektori i Universitetit PhD.Edmond Hajrizi nga 26.12.2018 dhe është në funksion që nga ajo datë.

 

 

CMMDPM fokuson hulumtimin në:

 

– Dokumentacioni muzikor dhe arkivim në Kosovë

– Kritika muzikore dhe Estetika

– Muzikologjia e lidhur me zhvillimin e zhanreve

– Kompozim dhe hulumtimi teorik

– Kërkime etnologjike muzikore

– Zhvillimi i mjeteve të shprehjes (Acoustic and Digital)

– Konvergjenca ndërdisiplinore me Shkencën Kognitive, Neuroscience, Shëndetësi, Gjuhësi, Fizikë dhe Matematikë

– Luthieri – Tradicionale, Moderne dhe Dixhitale

– Mirëmbajtja e instrumenteve

– Ansambli dhe formimi orkestral

 

 

Hulumtimi do të kryhet me një plan vjetor të ndarë me strukturën e stafit dhe CMMDPM të partnerit mbështetës në nivel lokal dhe ndërkombëtar.

 

Hulumtimi do të angazhohet përmes të gjitha platformave të lartpërmendura dhe do të publikohet në një revistë vjetore CMMDPM, duke përfshirë të gjithë aktivitetin kërkimor të vitit brenda CMMDPM dhe ndërkombëtarisht me partnerët mbështetës.

 

CMMDPM gjithashtu do të punojë me UBT-në në hulumtimet lidhur me vendosjen korrekte të mjedisit të duhur Akustik për Universitetin dhe të gjitha objektet e saj në Kosovë.