Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 
Emri i institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Departamenti i Inxhinierisë Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)
Kampusi kryesor Kampusi kryesor
Emri i programit të studimit BSc Inxhinieri Ndërtimore dhe Infrastruktura
Personi pergjegjes Dr.Muhamet Ahmeti
Akreditimi/Riakreditimi Riakreditimi
NQF Niveli i kualifikimit NQF Nivel 6
Diploma akademike Baçelor i Inxhinierisë dhe Infrastrukturës
ECTS 180
Profili i programit(specializimi)
Kodi Erasmus 06.4 Inxhinieri Ndërtimore (tjera)
Lloji i studimit Me kohë të plotë
Numri i studentëve 100
Minimumi i kohëzgjatjes së studimeve 3 vite

 


Plani Strategjik i Kërkimit udhëzon UBT-në për t’iu përgjigjur efektivisht mjedisit në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Plani i hulumtimit të programit është i lidhur me temën e strategjisë institucionale të kërkimit: Inxhinieria Civile dhe Ndërtimi.

Temat kryesore të hulumtimit, si pjesë e strategjisë kërkimore janë:

 • Inxhinieri Strukturore, duke përfshirë çelikun, urën, përbërjen;
 • Beton të Përforcuar dhe Strukturat e Masonerisë;
 • Ndërveprimi i strukturës së tokës;
 • Efiçienca e energjisë dhe materialet e ndërtimit;
 • Inxhinieri rrugore dhe ura;
 • Inxhinieri strukturore dhe ndërtimore;
 • Ndërtime të qëndrueshme;
 • Ndërtimet e trashëgimisë;
 • Normat e ndërtimeve dhe standardizimi;
 • Performanca e ndërtesave;
 • Inxhinieri hidraulike;
 • Dinamika lineare dhe jolineare;
 • Analiza e lidhjeve gjysmë e ngurtë;
 • Transporti dhe Autostrada Inxhinierike;
 • Inxhinieria e Fundimit;
 • Inxhinieri e digave;
 • Inxhinieria e Inxhinierisë Civile;
 • Menaxhimi i Inxhinierisë Civile
 • Inxhinieria e Burimeve Ujore;
 • GIS;
 • Modelimi i qëndrueshmërisë së betonit;
 • Strukturat në det të hapur;
 • Inxhinieria e erës;
 • Vlerësimi i Cilësisë;
 • Modelimi Numerik në Gjeoteknikë;
 • Monitorimi i Strukturave dhe Ndërtimeve;
 • Reagimi sizmik i strukturave dhe mjedisit për shkak të transportit;
 • Tërmeti ne Inxhinieri;
 • Strukturat e nga druri ;
 • Zbulimi dhe identifikimi i dëmeve strukturore;
 • Mekanika stokastike dhe besueshmëria;
 • Projektimi Strukturor i Zjarrit.