Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

   
Emri i institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Departamenti i Inxhinierisë Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë)
Kampusi kryesor Kampusi kryesor
Emri i programit të studimit BSc Inxhinieri Ndërtimore dhe Infrastruktura
Personi pergjegjes Dr.Muhamet Ahmeti
Akreditimi/Riakreditimi Riakreditimi
NQF Niveli i kualifikimit NQF Nivel 6
Diploma akademike Baçelor i Inxhinierisë dhe Infrastrukturës
ECTS 180
Profili i programit(specializimi)  
Kodi Erasmus 06.4 Inxhinieri Ndërtimore (tjera)
Lloji i studimit Me kohë të plotë
Numri i studentëve 100
Minimumi i kohëzgjatjes së studimeve 3 vite

 


Plani Strategjik i Kërkimit udhëzon UBT-në për t’iu përgjigjur efektivisht mjedisit në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Plani i hulumtimit të programit është i lidhur me temën e strategjisë institucionale të kërkimit: Inxhinieria Civile dhe Ndërtimi.

Temat kryesore të hulumtimit, si pjesë e strategjisë kërkimore janë:

 • Inxhinieri Strukturore;
 • Inxhinieri gjeoteknike;
 • Efiçienca e energjisë dhe materialet e ndërtimit;
 • Inxhinieri rrugore;
 • Ndërtime të qëndrueshme;
 • Normat e ndërtimeve dhe standardizimi;
 • Inxhinieri hidroteknike;
 • Inxhinieri infrastrukturore;
 • Menaxhimi ne ndertimtari
 • Vlerësimi i Cilësisë dhe Standardet,
 • Materialet Nertimore,
 • Analiza e Strukturave,
 • Konstruksione Metalike,
 • Konstruksione nga Druri,
 • Konstruksione Betonarme.,
 • Projektimi i rrugeve.