Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Emërtimi i programit Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (BSc)

 

Lokacionet e programit Prishtinë

Ferizaj

Prizren

 

Kohëzgjatja 3 vite

 

ECTS 180

 

Titulli akademik Bachelor i shkencës (BSc) në Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 

Niveli I kualifikimit NQF NQF Niveli 6

 

Kodi i fushës Erasmus 02.0 Arkitekturë

 

Tipi i studimeve Me orar të plotë