Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Fakulteti i Arkitekturës | UBT – Higher Education Institution

Emri i institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Departamenti i Arkitekturës
Kampus Prishtina Kampus

Ferizaj Kampus

Prizren Kampus

Programi aplikohet në degët Dega Ferizaj
Emri i programit të studimeve BA Arkitekturë
Dekan Lulzim Beqiri
Akreditimi /Ri-akreditimi Ri-Akreditimi 2021
NQF Niveli i kualifikimit NQF Niveli 6
Titulli Akademik Bachelor I shkences ne Arkitekture Bsc
ECTS 180
Erasmus Kodi 02.2 Architecture
Tipi i studimeve Orar të plotë
Numri i studentëve 370
Kohëzgjatja minimale e studimeve 3 vite

 


Plani Strategjik i Kërkimeve udhëzon UBT-në për t’iu përgjigjur efektivisht mjedisit në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Plani i hulumtimit të programit  është i lidhur me temën e strategjisë institucionale të kërkimit:

Arkitektura dhe Dizajni Urban.

Temat kryesore të hulumtimit si pjesë e strategjisë kërkimore tek Fakulteti i Arkitekturës janë:

 • Teoria e Arkitekturës
 • Historia e Arkitekturës
 • Politika Urbane
 • Qeverisja Urbane
 • Rritja Urbane
 • Zvarritja urbane
 • Qëndrueshmëria urbane
 • Planifikimi Urban Rajonal
 • Arkitektura, Standardet Ndërkombëtare dhe Teknike
 • Arkitektura dhe Biodiversiteti
 • Arkitekturë e qëndrueshme
 • Dizajn i Brendshëm dhe Zhvillimi i Arkitekturës
 • Arkitektura, Vlerat dhe Trashëgimia
 • Renovimi dhe Restaurimi
 • Dizajni me ndihmën e kompjuterit
 • Modelimi dhe Simulimi
 • Politika e mjedisit
 • Menaxhimi dhe Ndërtimi i Fizikës
 • Planifikimi i qyteteve të gjelbëra
 • Efiçienca e Energjisë dhe Energjia e Rinovueshme
 • Ndërtim dhe ndërtesa
 • Ndërtimi dhe Infrastruktura Rrugore
 • Materiale Ndërtimi dhe Teknologjia
 • Ndërtimi i Projektit Menaxhimi
 • Edukimi në Arkitekturë dhe Inxhinieri Civile
 • Transporti, Infrastruktura & Logjistika (inxhinieri urbanistike)
 • Etika profesionale
 • Menaxhimi i objektit