Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Fakulteti i Arkitektures dhe Planifikimit Hapësinor ka anëtrësim në:

Association of European Schools of Planning – AESOP
European Association for Architectural Education

 

 

Fakulteti i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor ka bashkëpunim me Universitetet në vijim:
Anhalt University of Applied Science-Dessau; Gjermani
TU Wiena; Vjenë; Austri
Pecs University
Politecnico di Milano-Milano; Itali
Sapienza University of Roma
University of Minho; Minho; Portugali
Wroclaw University of Technology- Wroclaw; Poloni
Mimar Sina University-Stamboll; Turqi
University of Architecture, Civil engineering and Geodesy, Sofia; Bullgari
Trakya University-Edirne; Turqi
Polis University; Tiranë; Shqiperi
Technische Hochschule; Lubek; Gjermani
Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
Riga Technical University, Riga, Letoni