Infermieri

 

 

 

Emërtimi i programitBaçelor Infermieri (BA)
Kodi Erasmus (EU)12.6 Infermieri dhe Mami
Lokcionet e programitPrishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 3 vjet,  180 ECTS
Lloji i realizimitOrar të plotë, paradite dhe pasdite

Puna praktike: QKUK dhe Qendra Familjare

Partnerët në implementimUBT, QKUK, Somelweiss University (Hungary)
Kualifikimi dhe diplomaUBT Baçelor Infermieri dhe Somelweiss (Hungari) Baçelor Infermieri
Destinacioni pas studimeve1.       QKUK

2.       Mjekësi sekondare

3.       Mjekësi primare (Qendra familjare)

4.       Studim Master në Hungari

5.       Mundësi angazhimi në UBT

6.       Mundësi punësimi në BE

Detaje tjera
 

·         Ofrohet në bashkëpunim me Qendren Klinike Universitare (2700 orë praktike)

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +

·         Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë

·         Profesioni më i kërkuar në Kosovë dhe Evropë

·         Profesionet e mundëshme dhe angazhimet:  Infermieri në Emergjenë, Infermieri në Qendra të Mjekësisë Familjare, Infermieri në Reparte Kirurgjike, Mjekësi Internet, Gjinekologji, Pediatri, Onkologji, Neurologji, Kujdesi ndaj të moshuarve (Geriatria), Arsimimi për fëmijë me nevoja të veçanta

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA

·         Sistem Online të studimeve (Moodle)