Akreditohet Konferenca për Mjekësi dhe Infermieri nga Oda e Infermierëve të Kosovës

27/10/2023
Të shtunën UBT do të organizojë Konferencën Ndërkombëtare të Mjekësisë dhe Infermierisë, e cila është e akredituar nga Oda e Infermierëve të Kosovës dhe e poentuar si në vijim:
20 pikë akredituese për pjesëmarrësit aktiv;
15 pikë akredituese për pjesëmarrësit pasiv.
Pjesëmarrësit e interesuar duhet ta bëjnë pagesën prej 30 Euro dhe fletëpagesa si dëshmi duhet të dërgohet në emailin e konferencës [email protected].
Është shumë e rëndësishme që në fletëpagesë tek përshkrimi të shënohet: Konferenca për Mjekësi dhe Infermieri dhe Emri e Mbiemri i Pjesëmarrësit, kjo sepse certifikatat do të përgatiten për ata emra dhe mbiemra që gjenden tek përshkrimi në fletëpagesë.
—————————————-
Detajet e bankës për pagesë janë:
BBP BANK
Name of the account holder: UBT KNBT SHPK
Full account number (including bank codes) / IBAN: XK05-1300 001 500 005 275
Account number: 1300 001 500 005 275
Name of Bank: Banka për Biznes
Address of branch:
BIC / SWIFT: BPBXXKPR