Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi perkon me Direktiven e BE-se per Infermieri 2005/36/EC. Insistitucioni e ka balancuar kurrikulen me ato te vendeve te jashteme si Jesenice, Sllovenia, Aarhus University Danimarke, dhe Universiteti i Ohrit, Maqedonia.
Fakulteti infermierise prane UBT-se ka bashkepunim me fakultet si motra si “Fakulteti Aleksander Moisiu ne Durres , Fakulteti Aleksander Xhovani ne Korçe, Fakulteti i infermierise ne Tirane etj.