Studentët

Programi synon disa kategori studentesh duke perfshire (a) inferimieret ekzistuese, (b) studentet e posa diplomuar.

Viti i parë ka 1028 studentë (2018/19)

Viti i dytë ka 558 studentë, (2017/18)

Viti i tretë ka 410 studentë (2016/17)