Struktura e Programit

Nga gjithsej 180 ECTS të programit janë strukturar sipas pesë komponentëve, (1) 92 ECTS janë nga kurset mbi Kujdesin e Infermierisë  , (2) 34 ECTS nga shkencat mjekësore dhe natyrore, (3) 28 ECTS nga shkencat sociale dhe humane dhe, (4) 16 ECTS nga lëndët zgjedhore. Komponenti i infermierisë kontribon në zhvillimin e kompetencës së nevojshme tek studentët për të ushtruar profesionin e infermierisë tek pacientët në mënyre të pavarur, përgjegjës dhe të konsoluduar mirë, si dhe një infermieri në qendër qytetarët të bazuar në koncepte, teori dhe metoda të cilat i përshkruajnë, analizojnë si dhe i vlerësojnë problemet. Kursi i zhvillon kompetencat e studentët në përshkrimin, analizimin dhe vlerësimin e kushteve dhe opcioneve të trajtimeve brenda sistemit të shëndetësisë dhe  aspektit social. Gjithashtu, kursi zhvillon kompetencat e studentëve në aplikimin e teorive dhe metodave të infermierisë.

 

KodiLendaSemECTS
1Bazat e Infermierise 11S,2S12
2Gjuhe Angleze14
3Biokimi dhe Biofizike15
4E Drejta dhe Etika ne Infermieri13
5Anatomi, Patologji, Fiziologji 113
6Informatike Mjekesore13
7Farmakologji23
8Shendeti Publik26
9Anatomi, Patologji, Fiziologji 223
10Dietetika dhe te Ushqyerit24
11Bazat e Infermierise 2210
12Foreign Language 2 (Gjuhe Gjermane)24
12Psikologji dhe Komunikim33
13Mikrobiologji/Parazitologji33
14Infermieri e Mjekesise Interne310
15Infermieri e Kirurgjise310
16Kujdesi Palliativ34
17Infermieri e Emergjencave45
18Infermieri e Shendetit Mendor48
19Infermieria e Kujdesit per te Moshuarit48
20Infermieri e Onkologjise45
21Zgjedhore 144
22Infermieri e Femijeve510
23Infermieri e Gjinekologjise510
24Infermieri e Mjekesise Familjare56
25Zgjedhore 254
26Menaxhment Shendetesor64
27Sociologjia e Shendetit64
28Mesimdhenie ne Infermieri64
29Statistike dhe Metoda Hulumtimi64
30Zgjedhore 364
31Tema e Diplomes610