Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes

 
Emri i institucionit UBT- UNIVERSITETI PËR BIZNES DHE TEKNOLOGJI
Fakulteti / Departamenti Departamenti i Shkencave Sportive
Kampusi Kryesor ose Dega Kampusi Kryesor
Programi vlen për Degën Jo
Emri i programit të studimit Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes
Personi përgjegjës Prof.Ass.Dr.Agron Thaqi
Niveli i Kualifikimit NQF NQF Niveli 6
Shkalla akademike e dhënë Bachelor në Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes
ECTS 180
Profili i programit (specializimi) Ø  Shëndeti, Parandalimi dhe Rehabilitimi;

Ø  Trajnimi Sportiv dhe Stërvitja;

Ø  Menaxhimi në Sport dhe Zhvillimi Socioekonomik

Kodi Erasmus Edukimi Fizik dhe Shkenca Sportive 16.1
Lloji i studimit Kohë e plotë
Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vjet

 

Regulation-on-Standards-to-Election-into-Higher-Academic-Titles-UBT-2
Regulations for Student Complaints of the University
SILLABUSET_SHQIP
Staff development plan 2021-2026_Faculty of Sport and Moevement Science –
Syllabuses English
UBT_FSMS Faculty_Quality Assurance Policy
Annual Quaality Report 2022-2023
Annual-Quality-improvement-plan-of-2021-2022-final
Code of Ethics_UBT_SPORT_SCIENCE_MOVEMENT
Handbook for student – ang
Monitoring Plan for Quality Improvement Plan 2021-2022 (1)
 Quality Improvement Plan 2023-2024_sport
Annual-Action-Plan-aligned-with-5-Year-Action-Plan
Annual-Program-and-Quality-Reviews-2021-2022 and 2022-2023-Sport-Faculty
Guide for Constructive Alignment of Learning Outcomes with Learning Activity and Student Assessment
Guidelines-for-Student-Assessment-SPO-Faculty
Raporti Semestral 21_22 SEMESTRI DIMROR Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral 21_22 SEMESTRI Verorë_Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral Dimeror 2022-2023 Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral Verorë 2022-2023 Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
RESEARCH STRATEGIC PLAN 2022_23 Sport and Movement Science
Strategic Plan 2021-2026_Sport and Movement Science Faculty
UBT_FSSL_Politika e Sigurimit te Cilesise