Alumni

Rrjeti i Ish-studentëve (Alumni) është në funksion të zhvillimit dhe avancimit të procesit mësimor dhe jashtë kurrikular në UBT, si një aset i domosdoshëm dhe i veçantë. Alumni do të jenë prezent me sukseset e tyre në ofrimin e përvojave dhe arritjeve profesionale për studentët e rinj që edhe ata të kenë një ndërlidhje të suksesshme me tregun e punës.

 

Alumni do të:

  • Ftohet rregullisht në konferenca, ngjarje, seminare, trajnime, si dhe ligjërata publike;
  • Njoftohet për konkurset e shpallura nga industria përmes adresës elektronike, newsletter, radio programit, etj.
  • Shërbimet e karrierës për Alumni
  • Webinars& events
  • Storje e Suksesit
  • Alumni Day

 

 

Alumni Day: 22 Shtator;

Konkurset e punës: Çdo e premte e javës

 

Si të regjistroheni në rrjetin Alumni? 

Të gjithë të diplomuarit e UBT-së, duhet ta bëjnë regjistrimin në rrjetin Alumni, duke plotësuar formularin për anëtarësim, të cilin mund ta gjejnë në linkun, si në vijim: Regjistohu në Rrjetin Alumni

 

 

Kontakti: Tel: 038 541 400,

Email: [email protected]    https://www.facebook.com/UniversitetiUBT/