Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Qëllimi i trajnimit:

Njoftimi me parimet themelore të sjelljes me bashkëpunëtor të vështirë dhe t’i dalloni llojet e ndryshme të sjelljeve problematike. Gjithashtu, ju do të përfitoni edhe disa teknika të cilat do t’ju ndihmojnë në menaxhimin e marrëdhënieve me bashkëpunëtorët tuaj.

Përmbajtja e trajnimit:

  • Motivet e metodave të sjelljeve të ndryshme.
  • Rregullorja dhe rregullat e sjelljes ne një organizatë, njohja e çështjes si etika dhe morali, në parandalimin e paraqitjeve të sjelljeve dhe praktikave negative të cilat do ta prishin atmosferën punuese.
  • Llojet e personaliteteve në përgjithësi dhe në veçanti në organizatë
  • Metoda me e përshtatshëm mbi qasjen e çështjes dhe disa këshilla përmirësimi.
  • Teknika hap pas hapi në një qasje produktive.
  • Rregullat dhe procedurat të cilave duhet përmbajtur.

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

  • Shpjegoni se çka e bënë personin të vështirë dhe pse sillet në atë mënyrë.
  • Parandaloni paraqitjen e sjelljeve dhe praktikave negative të cilat do ta prishin atmosferën punuese/ zyrtare.
  • Identifikoni së paku dhjetë tipe të personaliteteve.
  • Shpjegoni teknikën pesë hapëshe të trajtimit të bashkëpunëtorit të vështirë.

Kohëzgjatja: 6 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/shkolla-profesionale/trajnime/apliko-online/