Komunikimi

JU DO TË MËSONI:

 • Kuptimin e procesit të komunikimit dhe domethënien e tij brenda ekipit, po ashtu edhe brenda organizatës.
 • Për konceptet themelore dhe metodat e komunikimit
 • Të caktoni dhe zbatoni strategjitë që merren me problemet e përbashkëta të komunikimit
 • Për komunikimin mbikëqyrës – nëpunës

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Ne jetojmë në kohën e komunikimit. Komunikimi efektiv është gjaku i ri i një organizate. Mungesa e shkathtësive të komunikimit krijon një pengesë në zhvillimin e suksesshëm të biznesit. Të dëgjuarit dhe të folurit janë pjesët më të rëndësishme kur bashkëveproni me kolegë dhe bashkë-komunikuesit e tjerë. Trajnimi ynë do të ju mundësojë që të tejkaloni këto pengesa në mënyrë efektive. Do të analizojmë dhe mësojmë komunikimin: modelet, kanalet, barrierat, teknikat për komunikim efektiv.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Përkufizimi i “Komunikimit”
 • Procesi i komunikimit
 • Modeli gjashtë (6) hapësh i komunikimit
 • Dëgjimi
 • Barrierat dhe bllokadat në komunikim
 • Metodat e komunikimit
 • Vijat e komunikimit
 • Sjelljet (veprimet) që e pengojnë komunikimin
 • Përmirësimi i komunikimit në departamente
 • Komunikimi mbikëqyrës – nëpunës
 • Informata kthyese për kryerjen e punës
 • ‘Dritarja e Joharit’ (efekti i informatës kthyese dhe i hapjes)

 

Kohëzgjatja: 6 orë

Çmimi: 45 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/