E– MARKETING

Qëllimi i trajnimit

Përgatitja profesionale në harmoni me normat më të larta ndërkombëtare, të aftësive komunikuese me publikun. Pjesëmarrësit e trajnimit të mund të komunikojnë lirshëm me publikun, drejtpërsëdrejti apo përmes mjeteve të komunikimit masiv (TV, Radio, Gazetë, Revistë, Internet, Publikime).

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Çka është e-marketingu (e-biznesi, e-tregtia) dhe dallimet.
 • Çka nevojitet për e-marketing?
 • Shitja dhe Marketingu në internet
 • Analiza e tregut në internet / ONLINE
 • Web Faqja / Ndërtimi i saj apo përmirësimi i asaj aktuale
 • Biznesi online /çështjet e sigurisë
 • Teknologjia
 • Partnerët e rrjetit – ONLINE
 • 1 kanal e-marketingu dhe shitjeje dhe 2 e më shume kanale
 • Call center / Shërbimi me konsumator
 • PR – Marrëdhëniet me Publikun (marketing pa pagesë)
 • CRM – koncept i njohjes së të gjitha nevojave të konsumatorit – mbajtja e konsumatorit dhe mbulimi i kërkesave të tij.
 • Fito më shumë, harxho më pak (procesi praktik).

Në fund të trajnimit do të jeni në gjendje të:

 • Dini në detaje se çka është e-marketingu
 • Teknika të e-marketingut të zhvilloni kompaninë
 • Të jeni vërtetë zëri i klientit rreth nevojave që ajo/ai ka
 • Të kuptoni se Interneti përmes komunikimit; messenger, blog, email, gazetes elektronike apo çfarëdo forme tjetër është zëri më i fuqishëm tash për tash dhe ndikon në zhvillimet e ardhshme të të gjitha industrive
 • Të shihni rëndësinë e e-marketing dhe se a do te fitonte nga 5-7% të tregut aktual në Kosovë
 • Të bëni analizën SWOT
 • Të bëni segmentimin e tregut në Kosovë
 • Të kuptoni këtë botë të re aq të komplikuar – po aq edhe interesante dhe fitimprurëse.
 • Do të mësoni për bizneset e suksesshme ne internet si: Dell.com, etrade.com, etj.
 • Të bëni dallimin ndërmjet e-biznesit, e-tregtisë dhe e-marketingut

Kohëzgjatja: 16 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/