Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

UBT – Trajnime – Paketa e plotë Nr. i oreve
Programimi Java 46
GIT 10
Programimi i Avancuar ne JAVA 42
Design Patterns 10
Zhvillimi i Bazës së të Dhënave të SQL Server 24
JDBC 10
Burimet Njerëzore 12
Zhvillimi i projektit praktik 25
Interneti dhe Komunikimi 8
Web Programming 18
Angular JS 32
Backend Framework – Spring 40
Software Testing 10
Ndërtimi i Ekipit dhe Puna në Ekip për programim 10
Zhvillimi i projektit final 45
342

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/