Financa për zyrtarë administrativ

Financa për zyrtarë administrativ

JU DO TË MËSONI

 • Parimet e kontabilitetit financiar
 • Parimet e menaxhimit financiar
 • Kalkulimin e margjinës dhe rrumbullakimeve të çmimeve/fitimit
 • Aplikimin e formulës për kalkulimin e margjinës së kontributit dhe rentabilitetit
 • Ndërtimin e një parashikimi të rrjedhës së parasë
 • Ndërtimin e një buxheti
 • Së paku 3 lloje të buxheteve
 • Të përgatisni raportet financiare për tatimin në pagë dhe kontributet pensionale
 • Të Menaxhoni listat e pagave dhe obligimeve që dalin nga tatimi në pagë në Kosovë

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Do të mësoni njohuritë themelore në lidhje me parimet financiare dhe aplikimin e tyre. Zyrtarët administrativ të cilët më parë nuk kanë pasur përvojë financiare do të njihen me gjuhën financiare dhe atë të kontabilitetit. Do të mësoni se si të aplikoni parimet fundamentale financiare për të kuptuar menaxhimin buxhetor, menaxhimin e pagesave, të kuptoni pasqyrat themelore financiare, etj

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Parimet e kontabilitetit financiar
 • Parimet e menaxhimit financiar
 • Kalkulimet standarde financiare
 • Rrjedha e parasë
 • Ndërtimi i buxhetit
 • Menaxhimi financiar i pagave
 • Raste studimi

Kohëzgjatja: 12 orë

Çmimi: 89 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/