Marrja e Vendimeve

JU DO TË MËSONI

 • Hapat themelor të procesit të marrjes së vendimeve
 • Stilet e ndryshme të marrjes së vendimeve
 • ‘Kualitetin’ dhe ‘pranimin’ e vendimit
 • Veçoritë e marrjes së vendimit të mirë
 • Barrierat e marrjes së vendimit të mirë
 • Rrezikun në marrjen e vendimit

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Aftësia që të merret vendimi është një ndër shkathtësitë kryesore për secilin mbikëqyrës ose menaxher. Një ndër funksionet më të shpeshta, të cilën mbikëqyrësi duhet të bëjë është marrja e vendimit. Është imperativ që mbikëqyrësi të zhvillojë aftësinë për të marrë një vendim në bazë të fakteve të cilat i ka, të vendosë për zgjidhje dhe ta implementime atë vendim. Në të njëjtën kohë, secili nga ne është ballafaquar me vendime të rëndësishme. Disa nga ne i marrin shumicën e këtyre vendimeve, deri sa të tjerët i marrin vetëm disa. Mbikëqyrësi duhet të merr vendime vazhdimisht, përderisa i kryen detyrat tjera.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

 • Hapat themelor të marrjes së vendimit
 • Caktimi i çështjes
 • Zhvillimi i zgjidhjes potenciale
 • Identifikimi i faktorëve kufizues
 • Analizimi i zgjidhjeve
 • Zgjedhja e zgjidhjes më të mirë
 • Implementimi i zgjidhjes
 • Stilet e marrjes së vendimit
 • Autokratik
 • Pjesëmarrës
 • Kualiteti dhe pranimi i vendimit
 • Pengesat ndaj një marrjeje të një vendimi të mirë
 • Ndërmarrja e rrezikut

 

Kohëzgjatja: 6 orë

Çmimi: 45 €

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/