Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Kohëzgjatja 30 orë akademike

Çmimi 299 €

Ju do të mësoni

Formulimi dhe analiza e temës se hulumtimit 

Identifikimi i  revistave shkencore të besueshme 

Struktura e një hulumtimi 

Hyrja 

Rishikimi kritik i literaturës 

Citimi dhe Referenca 

Metodologjia 

Mbledhja e të dhënave 

Analiza e të dhënave 

Përfundimi dhe konkluzioni 

Kyçja në platformat e rëndësishme shkencorë

Pas përfundimit të trajnimit ju do të

Jeni në gjendje të punoni një hulumtim shkencor

Jeni në gjendje që të identifikoni revistat shkencore të besueshme

Jeni në gjendje që të zgjedhni metodën e duhur të hulumtimit

Keni versionin e pare të publikimit tuaj