Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Kohëzgjatja 30 orë akademike

Çmimi 299 €

 

Ju do të mësoni:

 • Formulimi dhe analiza e temës se hulumtimit
 • Identifikimi i  revistave shkencore të besueshme
 • Struktura e një hulumtimi
 • Hyrja
 • Rishikimi kritik i literaturës
 • Citimi dhe Referenca
 • Metodologjia
 • Mbledhja e të dhënave
 • Analiza e të dhënave
 • Përfundimi dhe konkluzioni
 • Kyçja në platformat e rëndësishme shkencorë

 

Pas përfundimit të trajnimit ju do të

 • Jeni në gjendje të punoni një hulumtim shkencor
 • Jeni në gjendje që të identifikoni revistat shkencore të besueshme
 • Jeni në gjendje që të zgjedhni metodën e duhur të hulumtimit
 • Keni versionin e pare të publikimit tuaj

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/