Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

UBT – Trajnime – Paketa e plotë Nr. i oreve
Programimi C# 46
GIT 10
Programimi i Avancuar ne C# 42
Design Patterns 10
Zhvillimi i Bazës së të Dhënave të SQL Server 24
API me Entity Framework 10
Burimet Njerëzore 12
Zhvillimi i projektit praktik 25
Interneti dhe Komunikimi 8
Web Programming 18
React JS 32
.NET Core 40
Software Testing 10
Ndërtimi i Ekipit dhe Puna në Ekip për programim 10
Zhvillimi i projektit final 45
342

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/