Sistemi tatimor në Kosovë

Sistemi tatimor në Kosovë

JU DO TË MËSONI

  • Obligimet e Administratës Tatimore dhe procedurat
  • Për obligimet të cilat dalin nga ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar
  • Për obligimet të cilat dalin nga ligji mbi të ardhurat e korporatave
  • Për obligimet të cilat dalin nga ligji mbi të ardhurat personale.

 

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Të mësoni për Administratën Tatimore në Kosovë dhe procedurat e operimit të saj. Gjithashtu, do të njoftoheni me ligjet e aplikueshme tatimore në Kosovë.

 

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Ligji mbi Administratën Tatimore dhe procedurat
  • Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
  • Tatimi mbi të ardhurat e korporatave
  • Tatimi në të ardhurat personale

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/