Mardhënie me publikun

 

Qëllimi i trajnimit:

Përgatitja profesionale në harmoni me normat më të larta ndërkombëtare, të aftësive komunikuese me publikun. Pjesëmarrësit e trajnimit të mund të komunikojnë lirshëm me publikun, drejtpërsëdrejti apo përmes mjeteve të komunikimit masiv (tv, radio, gazetë, revistë, internet, publikime).

Përmbajtja e trajnimit:

 • Përkufizimi dhe shpjegimi i termit “Marrëdhënia me Publikun”
 • Komunikimi me media e gazetarë dhe fjalimi publik
 • Organizimi i zyrës për komunikim me publikun dhe raporti i zyrës me menaxhmentin
 • Koha e organizimit dhe arsyeshmëria e mbajtjes së konferencës për media
 • Përpilimi (forma dhe përmbajtja) dhe rëndësia e komunikatës
 • Krijimi i temës pozitive
 • Gjestet-domethënia e tyre gjatë fjalimit publik: duart, këmbët, sytë, trupi…
 • Pjesëmarrja në takime me qytetarë dhe media
 • Intervista individuale dhe grupore
 • Intervistat sipas gjinive gazetareske
 • Intervistat sipas llojit të medias
 • Përcjellja e porosisë
 • Dukja, veshja, ushtrimi dhe përballimi i tremës
 • Punë praktike me kamerë: Intervista e drejtpërdrejtë dhe ajo e xhiruar
 • Komunikimi me publikun në kohën e krizave

Në fund të trajnimit ju do të jeni në gjendje të:

 • Kuptoni rëndësinë e marrëdhënies me publikun.
 • Dini rëndësinë dhe arsyen e themelimit dhe të përgjegjësive të zyrës për informim
 • Shkruani një komunikatë pa vështirësi
 • Përgatitni, shkruani dhe shfrytëzoni fjalimin publik
 • Dini rëndësinë e specifikave të mediave
 • Dini si të visheni para daljes në publik
 • Dini mirë teknikën dhe rëndësinë e gjesteve
 • Dini si të silleni në takimet me publikun: drejtpërsëdrejti apo përmes mediave
 • Keni të qartë nevojën e krijimit të “shtabit të reagimit të shpejt” në rast të ngjarjeve “të paparashikueshme, kohës së krizave”etj.

Kohëzgjatja: 16 orë

 

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/