Trajnime Profesionale

Bazat e programimit në C#

Bazat e programimit në C#

Java Programming

Java Programming

Python Fundamentals

Python Fundamentals

Ushqimi i duhur

Ushqimi i duhur

Trajnimi për Autodesk Inventor

Trajnimi për Autodesk Inventor

Udhëheqja e ekipeve virtuale dhe puna në distancë

Udhëheqja e ekipeve virtuale dhe puna në distancë

Stata ®

Stata ®

Trajnim për Inteligjencë Artificiale/ Machine Learning

Trajnim për Inteligjencë Artificiale/ Machine Learning

Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

Augmented and Virtual Reality

Augmented and Virtual Reality

Marrja e Vendimeve

Marrja e Vendimeve

Motivimi

Motivimi

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi i liderëve/institucioneve me mediat/publikun

Komunikimi i liderëve/institucioneve me mediat/publikun

Riorganizimi i detyrave me MS Office

Riorganizimi i detyrave me MS Office

E-Siguria

E-Siguria

Trajnimi i trajnerëve

Trajnimi i trajnerëve

Kodi penal dhe kodi i procedurës penale

Kodi penal dhe kodi i procedurës penale

Menaxhimi i rrezikut në projekt

Menaxhimi i rrezikut në projekt

Procedura permbarimore

Procedura permbarimore

Financa  për zyrtarë administrativ

Financa për zyrtarë administrativ

Balanced scorecard (skedat e balancuara të rezultateve)

Balanced scorecard (skedat e balancuara të rezultateve)

Sistemi tatimor në Kosovë

Sistemi tatimor në Kosovë

Procedurat doganore

Procedurat doganore

Agile Fundamentals Training

Agile Fundamentals Training

MICROSOFT SHARE POINT

MICROSOFT SHARE POINT

Introduction to Power BI Training

Introduction to Power BI Training

Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

ArcGIS – ArcMap

ArcGIS – ArcMap

Digital Marketing

Digital Marketing

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Klinika Juridike

Klinika Juridike

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

ORACLE 11G	1ZO-051

ORACLE 11G 1ZO-051

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Trajnimi për Data Science

Trajnimi për Data Science

ORACLE 11G	1ZO-052

ORACLE 11G 1ZO-052

E– MARKETING

E– MARKETING

Zyrtar për shitje

Zyrtar për shitje

Mardhënie me publikun

Mardhënie me publikun

Bazat e sigurisë së informacionit

Bazat e sigurisë së informacionit

Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Cicëron Turistik

Cicëron Turistik

Komunikimi i liderëve

Komunikimi i liderëve

Media digjitale dhe sociale

Media digjitale dhe sociale

Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Përpilimi i raporteve

Përpilimi i raporteve

Menaxhim i projekteve

Menaxhim i projekteve

Shkathtësitë e delegimit

Shkathtësitë e delegimit

Shkathtësitë e negocimit

Shkathtësitë e negocimit

E- Qeverisja

E- Qeverisja

Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Menaxhimi i financave për jofinancier

Menaxhimi i financave për jofinancier

Shkathtësitë e intervistimit

Shkathtësitë e intervistimit

GIS for Society

GIS for Society

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

CompTIA Server+

CompTIA Server+