Trajnime Profesionale

Bazat e programimit në C#

Bazat e programimit në C#

Java Programming

Java Programming

Python Fundamentals

Python Fundamentals

Ushqimi i duhur

Ushqimi i duhur

Trajnimi për Autodesk Inventor

Trajnimi për Autodesk Inventor

Udhëheqja e ekipeve virtuale dhe puna në distancë

Udhëheqja e ekipeve virtuale dhe puna në distancë

Stata ®

Stata ®

Trajnim për Inteligjencë Artificiale/ Machine Learning

Trajnim për Inteligjencë Artificiale/ Machine Learning

Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

Full Stack Development (Java Spring Boot & AngularJS)

Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

Full Stack Development (.Net Core & ReactJS)

Augmented and Virtual Reality

Augmented and Virtual Reality

Marrja e Vendimeve

Marrja e Vendimeve

Motivimi

Motivimi

Komunikimi

Komunikimi

Komunikimi i liderëve/institucioneve me mediat/publikun

Komunikimi i liderëve/institucioneve me mediat/publikun

Riorganizimi i detyrave me MS Office

Riorganizimi i detyrave me MS Office

E-Siguria

E-Siguria

Trajnimi i trajnerëve

Trajnimi i trajnerëve

Kodi penal dhe kodi i procedurës penale

Kodi penal dhe kodi i procedurës penale

Menaxhimi i rrezikut në projekt

Menaxhimi i rrezikut në projekt

Procedura permbarimore

Procedura permbarimore

Financa  për zyrtarë administrativ

Financa për zyrtarë administrativ

Balanced scorecard (skedat e balancuara të rezultateve)

Balanced scorecard (skedat e balancuara të rezultateve)

Sistemi tatimor në Kosovë

Sistemi tatimor në Kosovë

Procedurat doganore

Procedurat doganore

Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Mbrojtja e të dhënave në Europë (GDPR)

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

Menaxhimi i Burimeve Njerezore

ArcGIS – ArcMap

ArcGIS – ArcMap

Digital Marketing

Digital Marketing

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Full Stack Web Development (HTML, CSS, JS, PHP & SQL)

Klinika Juridike

Klinika Juridike

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

ORACLE 11G	1ZO-051

ORACLE 11G 1ZO-051

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Punimi dhe publikimi i hulumtimeve shkencorë

Trajnimi për Data Science

Trajnimi për Data Science

ORACLE 11G	1ZO-052

ORACLE 11G 1ZO-052

E– MARKETING

E– MARKETING

Zyrtar për shitje

Zyrtar për shitje

Mardhënie me publikun

Mardhënie me publikun

Bazat e sigurisë së informacionit

Bazat e sigurisë së informacionit

Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Metodat statistikore për vendimmarrje në biznes

Cicëron Turistik

Cicëron Turistik

Komunikimi i liderëve

Komunikimi i liderëve

Media digjitale dhe sociale

Media digjitale dhe sociale

Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Adminstrator i Ndërtesave të Banimit në Bashkpronësi

Përpilimi i raporteve

Përpilimi i raporteve

Menaxhim i projekteve

Menaxhim i projekteve

Shkathtësitë e delegimit

Shkathtësitë e delegimit

Shkathtësitë e negocimit

Shkathtësitë e negocimit

E- Qeverisja

E- Qeverisja

Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Sjellja me bashkpuntorë të vështirë

Menaxhimi i financave për jofinancier

Menaxhimi i financave për jofinancier

Shkathtësitë e intervistimit

Shkathtësitë e intervistimit

GIS for Society

GIS for Society

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

CompTIA Server+

CompTIA Server+