Cicëron Turistik

Nr. Lënda Nr. i orëve
1 Ciceron Turistik 20
2 Bazat e turizmit. Karakteristikat e kërkesës turistike 32
3 Trendet e zhvillimit botëror të turizmit dhe vendi i Kosovës në këtë sferë 10
4 Sistemi politik dhe shtetëror në Republikën e Kosovës 6
5 Arti dhe Kultura 10
6 Institucionet Kulturore dhe Sportive 6
7 Elementet e produktit turistik 14
8 Ndihma e parë 2

Trajnimi do ti kete gjithsej 120 ore, prej tyre 100 do te jene ore teorike dhe 20 te mbeturat do ti kushtohen oreve praktike per “Procesin e Ciceronit Turistik”.